Tips Para Maging Ligtas Mula Sa Pagkakalason

Aug. 3, 2016

Department of Health

Ipinagdiriwang tuwing ika-apat na linggo ng Hunyo ang National Poison Prevention Week. Bagama’t maraming mga kaso ng pagkakalason ang sanhi ng maruming pagkain, hindi lamang pagkain at inumin ang maaaring pagmulan nito.

 

Ngayong National Poison Prevention Week, mahalagang malaman kung anu-ano nga ba ang mga maaaring magdulot ng pagkakalason. Mahalaga ring malaman kung aling mga hakbang ang maaaring gawin upang mailayo natin ang ating pamilya sa kapahamakan. Ano pa nga ba ang mga pwedeng pagmulan ng lason maliban sa maruming pagkain?

 

Heto ang ilan lamang sa mga maaaring maging sanhi ng pagkakalason kapag ang mga ito’y nalunok o nasinghot:

 

  • Mga cosmetics at personal care products
  • Mga pang-linis at produktong panlaba
  • Mga gamot
  • Mga insecticide at pesticide
  • Mga laruan
  • Mga halaman (Halimbawa: Tuba-tuba, Talampunay, atbp.)
  • Mga produktong alcohol
  • Mga baterya
  • Mga gamit sa paaralan tulad ng mga pang-kulay
  • Mga gamit sa pag-aayos ng bahay tulad ng mga pintura at thinner

 

Noong nakaraang taon, tatlo sa mga naging pangunahing sanhi ng pagkakalason sa matatanda ay Sodium Hypochlorite (hal. Zonrox), Paracetamol, at Methamphetamine (Hal. Shabu). Ito ay ayon sa mga kasong iniulat sa National Poison Management and Control Center (NPMCC) sa Philippine General Hospital (PGH). Ang Kerosene, Sodium Hypochlorite, at Silica Gel (karaniwang nakikita sa bagong bag at sapatos) naman ang tatlong pangunahing gamit o kemikal na nagdulot ng pagkakalason sa mga bata sa parehong taon.

 

Maniguradong ligtas ang inyong tahanan

Upang manatiling ligtas sa anumang produktong maaaring maging dahilan ng pagkakalason, mahalagang matutunan ng bawat isa sa pamilya ang masusing pagsusuri ng mga produktong ginagamit sa tahanan. Sa ganitong paraan, matutukoy kung aling mga kemikal ang maaaring maging dulot ng pagkakalason.

Mahalaga ring maniguradog tama ang gamit sa mga produkto. Makatutulong ito upang maiwasan ang anumang epekto ng maling pag-gamit. Kung may mga bata naman sa tahanan, ugaliing itago o ilayo ang mga bagay na maaaring makalason sa kanila.

 

Kung may nalason kayong kasapi sa bahay, magtungo agad sa pinakamalapit na ospital o sa poison control centers upang makatanggap ng agarang lunas.

 

Para sa karagdagang impormasyon, magtanong sa inyong doktor o dumalaw sa malapit na health center.

Maaari ring bumisita sa http://www.doh.gov.ph o tumawag sa mga sumusunod na numero na mayroong espesyalista (Toxicologists): DOH Hospital with Toxicologist

 

Health Promotion and communication service

Department of Health

Health Promotion and Communication Service

Building 18, San Lazaro Compound, Tayuman, Santa Cruz, Manila, Metro Manila, 1003, Philippines

Contact US

Phone: (02) 651-7800 locals:

           Administrative Unit: 2830

           Creative Unit: 2831

           Resource Center: 2803 or 2804

           Media and External Relations Division: 2801

Fax: 743-8438

Email: dohphilippinesgov@gmail.com